Aktiv Hage
Logo

Tjenester

Utgraving av kjeller

Grave ut kjelleren? Det er mange fordeler ved å utnytte arealet under huset, enten til eget bruk eller utleie. Samtidig må man være klar over omfanget og risikoene forbundet med å grave ut en kjeller, og at det krever egne sikkerhetstiltak for å sikre eksisterende bygningsmasse og infrastruktur. Det er nødvendig med spesiell kompetanse for å oppnå ønsket resultat på en trygg måte, en kompetanse vi har.

Aktiv Hage & Anlegg er et av selskapene i regionen med størst erfaring innen utgraving av kjellere. Vi kan hjelpe deg med prosjektet fra A til Å, inkludert drenering, utbedring av grunnmur, radonsikring og mer. Ta kontakt på 907 48 720.

Grunnmur

Å erstatte gammel grunnmur med ny grunnmur, er et tiltak som kan øke trygghet, verdi og komfort i boliger og andre bygg. Gamle hus kan være fundamentert på forskjellig vis, fra enkelt oppstablet stein til forseggjorte kjellere med murte vegger, og det krever

spesialkompetanse og egne sikkerhetstiltak for å sikre eksisterende bygningsmasse hvis deler eller hele grunnmuren må byttes ut.

Aktiv Hage & Anlegg kan hjelpe deg med å utbedre deler av grunnmuren eller lage helt ny grunnmur. Vi har god erfaring med støtte opp eksisterende infrastruktur/grunnmur mens vi graver ut og utbedrer problemet. Vi kan også hjelpe deg med forebyggende tiltak som drenering og fuktsikring slik at ny grunnmur får lengst mulig levetid. Ta kontakt på 907 48 720.

Betongarbeid

Betongarbeider er blant det vi i Aktiv Hage & Anlegg gjør mest av og kan best. Vi har en stor mengde forskaling og kan levere tradisjonelt støpearbeid i ulike former og fasonger, kjerneisolert forskaling, plankeforskaling og plateforskaling. I tillegg kan vi selvsagt hjelpe deg med støpte dekker, stedsstøpte trapper, grunnmurer, forstøtningsmurer, ringmurer og plater til prosjekter som terrasser, vinterstuer, hagestuer, garasjer, boder og mer.

Spør oss også om radonsikring, støping under vanngrensen og andre prosjekter med spesielle behov for armering og tett betong. Ta kontakt på 907 48 720.

Støping under vanngrensen

Skal du støpe fundament til den nye bryggen? Eller har du andre betongarbeider som er i eller under vanngrensen? Vi i Aktiv Hage & Anlegg har spesialkompetanse innen støping under vanngrensen og andre prosjekter med spesielle behov for armering og tett betong. Ta kontakt på 907 48 720.

Gravearbeider

Aktiv Hage & Anlegg har sentral godkjenning for graving og grunnarbeid, og kan hjelpe deg med alt innen gravearbeider: Grøfter, veier, opparbeidelse av hager og andre uteområder, utskiftning av vann og avløp, opplegg for kummer, tomter, planering, drenering og mer.

Vi har en moderne maskinpark som gjør arbeidet skjer effektivt, presist og sikkert, og vi sørger selvsagt for bortkjøring av masser etter avtale. Ta kontakt på 907 48 720.

Vi har i dag:

 • To lastebiler med en rekke containere til ulikt arbeid
 • Kranbil med grabb
 • Traktor med dumpertilhenger og annet utstyr
 • Minidumper
 • Beltedumper
 • Gravemaskiner fra 1 til 25 tonn med meisler og annet utstyr

Drenering

Drenering rundt hus er noe som er viktig for deg og din bolig, og noe som vi i Aktiv Hage & Anlegg har bred erfaring med. Riktig utført drenering og fuktsikring blir viktigere og viktigere med tanke på økning i kraftig nedbør og styrtregn. Har man en gammel drenering som ikke er riktig utført og dimensjoner, er det viktig å få denne utbedret slik at man unngår vann inn i hus, garasje og lignende.

Vi kan også bistå deg som skal bygge nytt hus eller påbygg og har fått krav om fordrøyningsmagasin eller annen type dreneringsmagasin. Husk at vi også kan bistå med utbedring av deler av eller hele grunnmuren dersom det viser seg nødvendig. Ta kontakt på 907 48 720.

Natursteinsmurer

Opparbeidelse av natursteinsmurer, med for eksempel Rennesøystein, Radøystein eller annen type stedbunden stein, er en stadig mer etterspurt tjeneste vi leverer. Med våre maskiner og flinke fagfolk får vi det på plass!

Natursteinsmurer fungerer nydelig som en del av terrenget, men også som enkle og doble murer i hager, innkjørsler og parkanlegg. Å lage kombinasjoner med naturstein og lys, eller naturstein og treverk, er også noe vi har lang erfaring med. Også her kan vi vise til mange fornøyde kunder. Ta kontakt på 907 48 720.

Riving og sanering

Aktiv Hage & Anlegg har sentral godkjenning for riving og sanering. Vi kan vise til en lang rekke store jobber, alt fra bankbygg og fjøs til garasjer og eneboliger. Riving og sanering er blant våre spesialiteter, og vår maskinpark er satt opp for å håndtere komplekse prosjekter.

Vi kommer gjerne på befaring og gir deg et uforpliktende prisoverslag på enhver jobb. Ta kontakt på 907 48 720.

Hager og uteområder

Opparbeidelse av hager og uteområder er et av våre spesialfelt. Vi påtar oss alle typer oppdrag, alt fra generelt hagearbeid til spesialjobber som krever store maskiner:

 • Komplette uterom
 • Beplantning av trær, busker og blomster
 • Gressplener, inkl. ferdigplen
 • Kunstgressplener
 • Innkjørsler og gårdsrom
 • Murer og natursteinsmurer
 • Ulike typer belegningsstein, som granitt, innkjøringsstein, kantstein og mer
 • Generell drenering og overvannshåndtering
 • Plan for drenering av overflatevann i innkjørsel og gårdsrom
 • Asfaltering og lignende